Khách hàng: Tetra Pak
Thầu chính: Bách Mỹ
Địa chỉ: VSIP II-A, Tân Uyên, Bình Dương
Phạm vi công việc: Thi công sàn phẳng, đánh bóng sàn, Coving chân tường, Sơn Epoxy và PU hoàn thiện sàn
Tổng diện tích: 23,000 m2
Khách hàng: First Solar Vietnam manufacturing Co., Ltd
Thầu chính: Tuấn Lê Co., Ltd
Địa chỉ: Đông Nam KCN, Huyện Củ Chi, HCM
Phạm vi công việc: Thi công sàn siêu phẳng
Tổng diện tích: 100,000 m2
Khách hàng: Thai Binh (TBS Group)
Thầu chính: Newtecons
Địa chỉ: TP. Biên Hoà, Đồng Nai
Phạm vi công việc: Sàn phẳng, joint, Liquid
Tổng diện tích: 50,000 m2