Khách hàng: Công ty TNHH Phát triển Khu công nghiệp Long Bình (Loteco)
Thầu chính: Unicons
Địa chỉ:
Phạm vi công việc: Thi công sơn sàn Epoxy, vệ sinh công nghiệp, sơn line
Tổng diện tích: Hơn 8.000 m2
Khách hàng: Đất Mới Co., LTD
Thầu chính: Đất Mới Co., LTD
Địa chỉ: KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
Phạm vi công việc: Sửa chữa nền cũ, cắt và bơm khe
Tổng diện tích: 750 m2