DỰ ÁN HỒ SINH HỌC – NGHI SƠN

Khách hàng: Công Ty TNHH Lọc Hoá Dầu Nghi Sơn (NSRP)
Thầu chính: Công ty TNHH TTCL Việt Nam
Địa chỉ: Khu Liên hợp Lọc Hoá Dầu Nghi Sơn, xã Hải Yến, Thị xã Nghi Sơn,  Tỉnh  Thanh Hoá
Phạm vi công việc: Thi công màng HDPE 2mm
Tổng diện tích: 50.000 m2