DỰ ÁN SAILING

Khách hàng:
Thầu chính: Coteccons
Địa chỉ: Quảng Ninh, Hạ Long
Phạm vi công việc:

– Màng TPO A+12: 3300m2
– Vách hầm, vách bể bơi – Membrane: 1500m2
– Bể bơi – sika topseal 107
– Nhà vệ sinh – 5200m2
– Mái và seno – Sika Lastic 110 2kg/m2 – 3500m2
– Bồn cây – Membrane
Tổng diện tích: 15.500 M2