2024-04-01

Vị trí: NHÂN VIÊN GRAPHIC DESIGNER

Địa điểm làm việc: Tầng 9, Tòa nhà Thủy Lợi 4, 205A Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạ ...

2024-03-20

Vị trí: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Địa điểm làm việc:

+ Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 9, Tòa nhà Thủy L ...

2023-10-10

Vị trí: GIÁM SÁT XÂY DỰNG

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Khu vực miền Nam: Tại các công trường khu vực Thành ...

2023-07-07

Vị trí: NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG

Địa điểm làm việc:

  • Văn phòng (Tầng 9, Tòa nhà Thủy Lợi 4, 205A Nguyễn Xí, Ph ...
2023-04-19

Vị trí: NHÂN VIÊN QS

Địa điểm làm việc: Tại Văn phòng (Tầng 9, Tòa nhà Thủy Lợi 4, 205A Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ ...

2023-04-17

Vị trí: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Địa điểm làm việc: Tại Văn phòng (Tầng 9, Tòa nhà Thủy Lợi 4, 205A Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành p ...