2019-07-30

Ngày 15/6/2019, Bách Mỹ đã tiến hành tổng kết Cuộc thi Thuyết trình sách – một trong những hoạt động của Câu lạc bộ BM Disco ...

2019-07-14

Ngày 10 - 11/7/2019, Bách Mỹ đã tổ chức Chương trình Teambuilding 2019 dành cho cán bộ nhân viên, công nhân tại Resort TTC Pr ...