Nhà Máy Việt Vương 3

 

CĐT: Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương

NTC: Newtecons

Hạng mục công việc:

  • Thi công sơn Epoxy
  • Trám joint
  • Sơn line đường
  • Đánh bóng sàn lộ cốt liệu & nhuộm màu