Nhà máy bao bì United Packaging

CĐT: Công ty TNHH Bao Bì United

NTC: Obayashi Việt Nam

Hạng mục thi công: Chống thấm mái bằng PU


Thi công chống thấm mái bằng gốc PU


Thi công chống thấm mái bằng gốc PU