Trung Tâm Phân Phối Lock & Lock

CĐT: Công Ty TNHH Lock&Lock Vina 

NTC: Công ty TNHH Xây dựng SW

Hạng mục thi công

  • Thi công sàn siêu phẳng tiêu chuẩn DM1
  • Diện tích: 9.000 m2

Bách Mỹ đã hoàn thành hạng mục thi công đổ bê-tông sàn siêu phẳng dự án Lock & Lock, theo tiêu chuẩn DM1 TR34.