Nhà Máy Dược Otsuka

CĐT: Công ty Dược Otsuka Việt Nam

NTC: Obayashi Việt Nam

Hạng mục thi công

  • Chống thấm bằng PU
  • Sơn PU tự phẳng
  • Thi công Coving
  • Sơn hoàn thiện sàn