Fujikura Electronics Việt Nam

CĐT: Fujikura Electronics Việt Nam Co., Ltd

Hạng mục thi công

  • Thi công chống thấm cho bể nước ngầm
Mài, đục lớp sơn cũ
Xử lý các vết nứt, sứt mẻ trên bề mặt
Chống thấm và sơn phủ hoàn thiện
Chống thấm và sơn phủ hoàn thiện