Nhà Máy Thực Phẩm Uniben

CĐT: Uniben

NTC: Unicons

Hạng mục thi công

  1. Thi công sàn phẳng
  2. Đánh bóng sàn
  3. Thi công cắt và trám joint
  4. Sơn PU tự phẳng
  5. Sơn line đường

Vốn đầu tư: 2,300 tỷ VNĐ

Nhà máy UNIBEN Bình Dương giai đoạn 1 được xây dựng trong khuôn viên 16 ha với diện tích dưới mái gần 50,000 m2 thuộc KCN Việt Nam – Singapore 2 (tỉnh Bình Dương), tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Nhà máy được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu, sử dụng công nghệ và trang thiết bị hiện đại, tự động hoá cao, có khả năng cung cấp trên 1 tỷ đơn vị sản phẩm/năm với nhãn hiệu “3 Miền” và “Reeva”.

Bách Mỹ là nhà Thầu phụ, hợp tác với nhà thầu chính Unicons thi công các hạng mục hoàn thiện sàn trong giai đoạn 1 của nhà máy.