DỰ ÁN 58 TÂY HỒ

Khách hàng: Sungroup

Thầu chính: Coteccons

Địa chỉ: số 58 Tây Hồ, Phường Quảng Bá, Quận Tây Hồ, Tp Hà Nội

Phạm vi công việc:

– Chống thấm Gốc Xi măng – Polyme – 30.609m2
– Chống thấm Gốc Pure Polyurea – 4.132m2
– Chống thấm Gốc lai Hybrid Polyurea : 19.723m2

Tổng diện tích: 54500 m2