Cải tạo & Bảo trì

Bách Mỹ cung cấp dịch vụ cải tạo nhà và bảo trì cho sàn và nhà bị hư hỏng để tạo ra sản phẩm chất lượng cho nhà máy của khách hàng. Bách Mỹ chuyên biệt trong việc khảo sát công nghệ, đưa ra các giải pháp phù hợp kinh tế cho khách hàng.