TBS Logistics

Chủ đầu tư: Thái Bình (TBS Group)

Nhà thầu chính: NEWTECONS

Hạng mục thi công

  • Thi công sàn phẳng
  • Thi công joint nền
  • Đánh bóng sàn

Dự án TBS Logistics No.6 (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) do Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình (thuộc TBS Group) làm Chủ đầu tư. Đây là dự án nhà kho hiện đại có diện tích sàn siêu phẳng hơn 50.000 m2.

Bách Mỹ đã hợp tác với Newtecons thi công các công việc hoàn thiện sàn: sàn phẳng, thi công joint, đánh bóng sàn

TBS Logistics No.6 là một dự án trung tâm vận chuyển Logistics lớn với tổng vốn đầu tư 322 tỷ đồng Việt Nam, Bách mỹ đã hoàn tất các hạng mục thi công vào năm 2018.