Nhà máy Tetra Pak Bình Dương

CĐT: Tetra Pak

EPC: TVC

NTC: Bach My

Hạng mục:

  • Thi công sàn phẳng
  • Thi công đánh bóng sàn
  • Thi công đắp và sơn Coving chân tường
  • Sơn Epoxy và PU hoàn thiện sàn

Trạng thái: Hoàn thành

Tetra Pak (Thụy Điển) xây dựng nhà máy sản xuất bao bì có tổng vốn đầu tư 110 triệu USD, diện tích 10.000 m2, tổng công suất 20 tỷ bao bì/năm tại Khu Công nghiệp Việt Nam- Singapore II-A (Bình Dương).

Đây là nhà máy sản xuất bao bì xanh nhất trong hệ thống của Tập đoàn Tetra Pak cũng như có quy mô lớn thứ tư tại Đông Á và châu Đại Dương.

Bách Mỹ là nhà thầu chính của dự án Tetra Pak, bao gồm các hạng mục thi công hoàn thiện sàn. Với tổng diện tích xây dựng: 23.000 m2