Nhà máy BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: KCN Visip II

 

Hạng mục thi công

  1. Hoàn thiện sàn bê-tông
  2. Hoàn thiện sơn tĩnh điện
  3. Thi công đánh bóng sàn bằng liquid hardener
  4. Thi công khắc phục cao độ sàn
  5. Thi công chống thấm cho bể kháng hóa chất