Khách hàng: Tập đoàn VinaCapital và Tập đoàn Gold Yield Enterprises

Thầu chính:
Công ty cổ phần xây dựng Coteccons
 
Hạng mục thi công:
Chống thấm bằng vật liệu cao cấp Polyurea

Địa chỉ: Duy Hải, Duy Nghĩa (Duy Xuyên), và xã Bình Dương (Thăng Bình) của tỉnh Quảng Nam