Thầu chính: 
DINCO E&C Sài Gòn
 
Hạng mục thi công
  • Chống thấm mương bằng FRP
  • Đổ bê tông, xoa nền sàn phẳng
  • Thi công sơn sàn hoàn thiện
Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu