Công ty TNHH Deneast Việt Nam

 

NTC: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons

Hạng mục thi công

  • Thi công đổ be tong sàn phẳng
  • Đánh bóng sàn
  • Thi công cắt và trám joint
  • Thi công sơn PU tự phẳng cho sàn
  • Sơn line đường