Khách hàng: Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương
Thầu chính: Newtecons
Địa chỉ: Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Phạm vi công việc: Sơn Epoxy, Trám joint, Sơn line đường, Đánh bóng sàn, nhuộm màu, lộ đá
Tổng diện tích: 25,000 m2
Khách hàng: Uniben
Thầu chính: Unicons
Địa chỉ: VSIP II, Tân Uyên, Bình Dương
Phạm vi công việc: Sàn phẳng, Liquid, sơn PU, joint
Tổng diện tích: 30,000 m2
Khách hàng: Tetra Pak
Thầu chính: Bách Mỹ
Địa chỉ: VSIP II-A, Tân Uyên, Bình Dương
Phạm vi công việc: Thi công sàn phẳng, đánh bóng sàn, Coving chân tường, Sơn Epoxy và PU hoàn thiện sàn
Tổng diện tích: 23,000 m2